ako_I Rörelse.jpg

I rörelse

Ako sjunger och har tonsatt dikter av Anna Maria Lenngren, Karin Boye, Stina Aronson och Kie Wirenholt

Medverkande musiker: Anders Bromander, Vilhelm Bromander, Bobbo Andersson och Dennis Egberth

Pris: 120 kr + porto