Stipendiat 2018 Håkan Parkmans minnesfond

Anna-Karin Nytell Oldeberg

Motivering: “För förmågan att med oförtruten energi sprida glädje genom sin sång och artisteri, samt entusiasmera människor i alla åldrar i körsång och workshops”

Anna-Karin Nytell Oldeberg